Irma Söderberg

Havet spelar en viktig roll i mitt måleri. Det stilla, rofyllda havet. Eller det oroliga, som förundrar. Jag målar också människor i olika situationer, såväl ur ett allvarligt som lekfullt perspektiv.