På grund av Corona-smittan har vi tänkt om för 2021. 


Öppna ateljéer


Fyra av våra medlemmar har öppna ateljéer den 12 - 15 juli klockan 11.oo - 16.00.


Konstnärer från norr till söder:

Sten Kärvinge        070 320 53 34 


Solveig Fosseus     070 375 62 64
 

Bertil Lagergren     070 760 59 26


Gunilla Göransson 0485 272 69 

                 Två medlemmar är förhindrade att delta,

Irma Söderberg     070 210 34 27        och
Anne-Marie Boquist Ohlin   070 359 89 39